Achterlaten schulden bij vertrek van Curacao steeds moeilijker

Er zijn goede mogelijkheden om debiteuren die naar Nederland of een van de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen zijn vertrokken aan te spreken, met of zonder vonnis. Uitspraken van de rechter kunnen in een ander land binnen het Koninkrijk gedurende twintig jaar tenuitvoer worden gelegd. 

Het gaat niet goed op Curacao, zoveel is wel duidelijk. In vergelijkbare situaties vertrokken in het verleden behoorlijk wat mensen, meestal naar Nederland. Men boekte een enkele reis. De auto werd op Hato onbeheerd achtergelaten, bij wijze van spreken met de sleutels nog in het contact.

Er werd nog meer achtergelaten: schulden. Daar wringt de schoen natuurlijk. Ook als de omstandigheden moeilijk zijn behoren schulden te worden betaald. Als dat niet in een keer kan, dan via een betalingsregeling.

Wat niet altijd gerealiseerd wordt is dat debiteuren ook aangesproken kunnen worden als zij naar het buitenland zijn vertrokken. Bij sommige landen zal dat lastig zijn. Ik zou bijvoorbeeld niet zo weten hoe iemand in China tot betaling kan worden gedwongen. Binnen het Koninkrijk – dus Aruba, Curacao, Sint Maarten, de BES-eilanden en Nederland – is dit echter wel goed mogelijk.

Dit komt allereerst doordat de wereld kleiner is geworden door de komst van internet en moderne communicatiemiddelen. Een andere factor is dat tussen de eilanden en aan beide kanten van de oceaan tegenwoordig goed wordt samengewerkt. Ons kantoor, Deurwaarderskantoor Curacao, is bijvoorbeeld actief op alle eilanden en werkt nauw samen met collega’s in Nederland.

Ook de wettelijke regelingen werken mee. Of meer specifiek: het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Het Statuut regelt de relatie tussen de landen. Met enige regelmaat laait de (principiële) discussie over de verhoudingen binnen het Koninkrijk op. Het gaat dan echter niet over artikel 40. Deze praktische bepaling is voor dit onderwerp van belang.

Artikel 40 Statuut maakt het namelijk mogelijk om uitspraken van de rechter in een ander land binnen het Koningrijk ten uitvoer te laten leggen. Een deurwaarder in Nederland kan dus op grond van een vonnis van de Curacaose rechter in Nederland beslag leggen.

Voor authentieke akten geldt hetzelfde. Bij authentieke akten moet u voornamelijk denken aan officiële stukken van de notaris, bijvoorbeeld de akten die hij opstelt voor een hypotheek of een geldlening.

Ook sommige beslissingen van de overheid kunnen tenuitvoer worden gelegd. Op de eilanden speelt dit wat minder, maar met name de Nederlandse overheid werkt veel met dit soort beslissingen. Een voorbeeld is een besluit tot terugvordering van verleende bijstand.

Belangrijk is nog dat een vonnis van de rechter twintig jaar lang geldig is. Geduld kan dus lonen. Misschien heeft de debiteur nu niets, maar heeft hij over vijf jaar werk gevonden. (Dit geldt trouwens ook als de debiteur niet is vertrokken)

Voor alle duidelijkheid: ook als u (nog) geen vonnis hebt, kunt u achter de debiteur aan. Zonder vonnis kunt u alleen geen beslag laten leggen.

Kortom, het wordt steeds lastiger om met de noorderzon te vertrekken.

Meer informatie:

  • Tenuitvoerlegging overheidsbesluiten: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, 8 november 2005, ECLI:NL:OGHNAA:2005:AX0370, NJF 2006, 213;