Deurwaarderskantoor Curacao

Deurwaarderskantoor Curacao is u graag van dienst op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire, Curacao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba). Wij verzorgen efficient en doortastend de incasso van vorderingen. Indien nodig voeren onze juristen voor u daarbij gerechtelijke procedures en dragen onze beëdigde deurwaarders te Curacao zorg voor de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken.

Uiteraard kunt bij ons ook terecht voor andere deurwaarderswerkzaamheden en de tenuitvoerlegging van executoriale titels. Op grond van artikel 40 van het Statuut kunnen trouwens ook Nederlandse titels hier te lande worden geëxecuteerd.