ISO 27001

In 2016 heeft Deurwaarderskantoor Curaçao  als allereerste Curaçaose onderneming het IS027001 certificaat behaald. Daar zijn wij trots op. Het intenationaal erkende certificaat draagt er aan bij dat gevoelige informatie, of die nu op papier staat of digitaal wordt bewaard, veilig is. Dat is voor ons, onze opdrachtgevers en klanten een geruststellende gedachte.

Na het behalen van het certificaat zijn wij continu bezig geweest om onze (veiligheids)procedures te verbeteren. Met succes, want in februari 2020 zijn wij gehercertificeerd!

Wij danken Onyx Cybersecurity voor haar ondersteuning en technische kennis en auditor Duijnborgh Certification voor hun bijdrage.

ISO 27001 certificaat 2020 - Deurwaarderskantoor Curacao