Tarieven

Op alle aan ons verstrekte opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

De volgende vaste tarieven worden gehanteerd:

Basisvergoedingin overleg
Incassoprovisie15% van het geincasseerde bedrag
AdresonderzoekNaf. 200,00 ex leges
VerhaalsonderzoekNaf. 200,00 ex leges
Bezoek ter plaatseNaf. 150,00
 
Omzetbelastingop 1 januari 2014 6%

Voor verhaals- en adresonderzoeken geldt dat er wordt gezocht naar een verhaalsobject of een adres. Zodra er een vermogensbestanddeel of een adres is gevonden, waarop verhaal mogelijk is, resp. waar rechtsgeldig betekend kan worden, vindt er geen verder onderzoek plaats.