Wat te doen bij een huurachterstand

Een huurder die niet betaalt kunt u natuurlijk aanspreken. Wacht daar niet te lang mee. In de praktijk blijkt namelijk dat uitstel het moeilijker maakt om betaling te krijgen.

In sommige gevallen is duidelijk waarom de huur niet is betaald. Denk aan plotseling verlies van inkomen. Het is goed om voor de persoonlijke omstandigheden van de huurder begrip te hebben. Het is evenwel geen remedie. Het probleem blijft bestaan. Met duidelijke afspraken kunt u wel tot een oplossing komen.

De huurder kan met smoesjes komen. “De bank heeft de overmaking niet uitgevoerd, geen idee waarom.” “Het salaris is nog niet ontvangen.” Als u een e-mail stuurt en daarna belt: “ik zie het nu pas, de mail is in de spambox gekomen.” Maar ook: “Ik zit nu in een bespreking. Ik bel straks terug.” Etc.

Smoesjes kunnen vaak eenvoudig worden doorgeprikt. Als de bank een transactie niet heeft uitgevoerd, dan kan de huurder er voor zorgen dat het geld direct alsnog wordt overgemaakt. U kunt daarbij vragen om een betalingsbewijs. Als het salaris niet is ontvangen, dan is de huurder misschien ontslagen of gaat het niet goed met zijn werkgever. U kunt meer informatie vragen. De mail in de spambox is gelukkig gevonden en kan dus worden beantwoord. Iemand die in bespreking zit, kan aangeven wanneer hij wel beschikbaar is.

Het is niet altijd prettig om huurders met een betalingsachterstand te benaderen. Bedenk evenwel dat het echt niet raar is om iemand te vragen om zich aan afspraken te houden. U hebt recht op betaling. U hoeft niet uit te leggen waarom u de huur wilt ontvangen. En u moet al helemaal niet zelf in de problemen komen.

Om de huurder zover te krijgen om zijn achterstand te voldoen kunnen de volgende tips helpen:

1. Benader de huurder tactvol en met respect. Hoewel het een menselijke reactie is, is het niet zinvol om hem eens goed de waarheid te vertellen. Het brengt een oplossing niet dichterbij, ook niet als de huurder slechte intenties heeft.

 2. Wees duidelijk in wat u verwacht, laat u niet aan het lijntje houden en maak duidelijke afspraken. Het is niet genoeg dat de huurder aangeeft dat hij wil betalen. Het gaat er om dat helder is wat hij zal betalen en vooral: wanneer.

 3. Leg afspraken schriftelijk vast. U voorkomt zo misverstanden. En als het er later op aan komt, hebt u bewijs. Maak het niet ingewikkelder dan het is. Een e-mail kan voldoende zijn.

 4. Hou de huurder aan de afspraken. Dit lijkt voor zich te spreken. In de praktijk wordt dit aspect echter nog wel eens vergeten. De verhuurder is opgelucht dat hij tot een oplossing is gekomen. Hij kan zich niet voorstellen dat de huurder zich niet aan de afspraken zal houden. En hij ziet er tegenop om de huurder weer aan te moeten spreken. Dit is begrijpelijk, maar verlies niet uit het oog wat het doel is. Afspraken zijn een middel, geen oplossing. Het gaat er om dat de huurachterstand wordt ingelopen. Of: als u A zegt en de huurder aanspreekt dan is het logisch om ook B te zeggen en hem aan de afspraken te houden.

 Bij het maken van afspraken zijn er in de regel drie aandachtspunten.

 1. Over het eerste punt ging het hiervoor al uitvoerig: de huurachterstand. Hoe en wanneer wordt die betaald?

 2. Het tweede punt is de huur voor de komende tijd. De achterstand moet niet verder oplopen. Als wij bijvoorbeeld met de huurder een betalingsregeling sluiten, dan stellen wij altijd als voorwaarde dat de nieuwe huur op tijd moet worden betaald. Doet de huurder dat niet, dan vervalt de regeling.

 3. Het derde punt is de ontruiming van de woning. Dit zal niet in alle gevallen spelen. Maar als de huurder de huur niet meer kan opbrengen, dan kan hij misschien beter andere woonruimte zoeken. (als u tenminste de huur niet wilt verlagen!) U kunt ook goede reden hebben om niet verder te willen met de huurder.

Natuurlijk lukt het niet altijd om er met de huurder uit te komen. U staat dan voor de keuze om of uw verlies te nemen of er achter aan te gaan. Ons advies is om die keuze ook echt te maken. Uitstel maakt het moeilijker om de achterstallige huur te innen. Uitstel kan tot gevolg hebben dat uw schade toeneemt. Van uitstel komt bovendien vaak ook afstel.

Als u besluit om het er niet bij te laten zitten, dan kunt u overwegen om ons kantoor in te schakelen. Wij zoeken voor u de beste oplossing. Onze tarieven zijn aantrekkelijk. Als u nieuwsgierig bent naar wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact op.